Salarisadministratie

Uw medewerkers zetten zich een hele maand voor u in en willen dan graag op tijd het juiste salaris ontvangen. Naast de overboeking hoort daar natuurlijk ook een loonstrook bij. Wij kunnen dit ook voor u verzorgen.
De diensten die voor u verzorgd kunnen worden bestaan uit:

Salarisstroken per maand
Journaalposten per periode die u nodig bent voor de financiële administratie
Aangifte loonheffing
Ziek – en herstelmeldingen
Aan – en afmeldingen bij Arbo Dienst
Controle op pensioenen e.d.
Jaaropgaven werknemers
Jaarwerk pensioenen
Jaarwerk voor de financiële administratie; verzamelloonstaat; persoonlijke loonstaat; historisch overzicht en recapitulatie journaalpost en loonheffing
Pro forma loonberekeningen bestaande uit het bruto / netto traject en de werkgeverslasten
Opstellen arbeidsovereenkomsten
Voorbereiding voor en begeleiding van looncontroles door Belastingdienst
Bovenstaande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met het door u gekozen software pakket of met het door ons gebruikte pakket LoonPro van Roos Roos Uitgevers.

Het is aan u de keuze of u gebruikt maakt van alle bovengenoemde mogelijkheden of slechts een deel ervan.

Tegen een aantrekkelijk tarief geven wij invulling aan uw wensen!